Yes Italia

 Yes Italia

Transponder92
Frequency12.24600 GHz
PolarizationV
Mode{DVB-S MPEG-2}
SR27500
FEC3/4
PCRPID4351
VPID4351
Time
Teletextno