Radio Maryja

 Radio Maryja
Phone+48-56-6552361
Internethttp://www.radiomaryja.pl/
E-mailradio@radiomaryja.pl

Transponder53
Frequency10.77325 GHz
PolarizationH
Mode{DVB-S MPEG-2}
SR22000
FEC5/6
PCRPID661
Time
Teletextno