BFM TV

BFM TV
Internethttp://www.bfmtv.fr/

Transponder20108
Frequency11.50850 GHz12.55150 GHz
PolarizationVV
Mode{DVB-S MPEG-2}{DVB-S MPEG-2}
SR2200022000
FEC5/65/6
PCRPID7092171
VPID7092171
Time
Teletextnono